Skip to content
Главная страница » Конкурс от 03.04

Конкурс от 03.04

ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМА

2023 жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша Медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендерге қатысу және тендерлік өтінімдерді дайындау үшін әлеуетті жеткізушілерге тендерді ұйымдастырушы ұсынатын.

Тендерді ұйымдастырушы ұсынатын осы тендерлік құжаттама – Медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендерлік өтінімдерді дайындау және тендерге қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге» ЖҚТБ-ның алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қарағанды облыстық орталығы «КМК» Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы «Қазақстан Республикасының Кодексіне және» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысына сәйкес әзірленді. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтер жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемін ұлғайту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы шешім қабылдайды.

Тендердің мәні

1. Осы медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендер өткізу жөніндегі тендерлік құжаттама әлеуетті өнім берушілерге олардың тендерге қатысу шарттары туралы толық ақпарат беру мақсатында әзірленді.

2. Тендер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша Медициналық бұйымдарды жеткізу жөніндегі өнім берушілерді айқындау мақсатында өткізіледі. Сатып алынатын медициналық бұйымдардың толық тізбесі (осы тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада) келтірілген.

3. Ұйымдастырушы / Тапсырыс беруші – «Қарағанды облыстық СПИД-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы» КМК.

Төлемнің базалық шарттары

5. Төлемнің базалық шарттары: төлем медициналық бұйымдарды жеткізу фактісі бойынша жүргізілетін болады.

6. Әлеуетті өнім беруші төлемнің баламалы шарттарын немесе басқа да шарттарды және олармен байланысты нақты бағалық жеңілдіктерді ұсына алады. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші баға кестесінде осы жағдайда ол қандай баға жеңілдігін ұсына алатынын көрсетуі тиіс.

Әлеуетті өнім берушілердің құқықтылығы және біліктілігі

7. Тендерге тауарларды, медициналық бұйымдарды өндірумен және / немесе өткізумен және жеткізумен айналысатын, сапасы бойынша тиісті, Қазақстан Республикасында тіркелген тауарлардың техникалық ерекшелігінде (осы тендерлік құжаттамаға 1-қосымша) көрсетілген жеткізілуіне кепілдік беретін тілек білдіруші әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

Әлеуетті өнім берушілердің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін бағалау критерийлері мен әдістері:

8.  Сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келеді:

      1) Құқық қабілеттілігі (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекет қабілеттілігі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін);

      2) тиісті фармацевтикалық қызметті жүзеге асыруға құқық қабілеттілігі;

      3) комиссия (комиссия) мүшелерімен және хатшысымен, сондай-ақ Тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының немесе бірыңғай дистрибьютордың өкілдерімен тікелей және (немесе) жанама түрде шешімдер қабылдауға және (немесе)комиссия (Комиссия) қабылдайтын шешімдерге ықпал етуге құқығы бар үлестес емес;

      4) бюджетке, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектің болмауы;

      5) банкроттық не тарату рәсіміне жатпаса;;

      6) өзінің үлестес тұлғасымен бір лот бойынша тендерге қатысушы болып табылмайды.

      Осы тармақтың талаптары шетелдік тауар өндірушілерден және Біріккен Ұлттар Ұйымы құрған халықаралық ұйымдар арқылы сатып алуды жүзеге асыру кезінде қолданылмайды.

(кепілдік хатпен растау)

9. Сатып алу кезінде осы Қағидаларда көзделмеген талаптар қойылмайды.

10. Тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, Бірыңғай дистрибьютордың қызметкерлері, сондай-ақ үлестес тұлғалары осы Қағидалармен реттелетін сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушілер ретінде қатыспайды.

      Әлеуетті өнім беруші және оның үлестес тұлғасы бір лот бойынша тендерге қатысушы ретінде әрекет етпейді.

      Әлеуетті өнім беруші, егер сатып алуға қатыспаса:

1) әлеуетті өнім берушінің бірінші басшыларының және (немесе) әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдауға құқылы не Тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының немесе өткізілетін сатып алуда бірыңғай дистрибьютордың өкілі болып табылады;

2) Әлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің Қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына не әлеуетті өнім беруші-бейрезидент мемлекеттің заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрған жағдайларда жүзеге асырылады

Қазақстан Республикасы.

Әлеуетті өнім беруші осы Қағидалармен реттелетін сатып алуға қатыспайды, ал егер әлеуетті өнім беруші онымен үлестес болса, оның сатып алуға қатысуға өтінімі кері қайтарылуға жатады:

1) Тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының немесе бірыңғай дистрибьютордың тендерлік комиссия (Комиссия) қабылдайтын шешімдерге тікелей және (немесе)жанама түрде шешім қабылдауға және (немесе) ықпал етуге құқығы бар өкілдері;

2)тендерлік комиссияның (комиссияның) мүшелері;

3) тендерлік комиссияның (комиссияның) хатшысы.

11. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім берушілер не олардың уәкілетті өкілдері қатыса алады. Әлеуетті өнім беруші өкілінің өкілеттіктері сенімхат түрінде расталуға тиіс, осы өкіл тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу алдында ұсынады.

Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

12. Сатып алынатын және босатылатын, оның ішінде фармацевтикалық қызметтерді, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу кезінде мынадай талаптар қойылады:

      1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштардың болуы; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алған жағдайда – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

      Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

      2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

      Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

      3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда) ескере отырып, халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды, Қазақстан Республикасының аумағына қорытынды негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны көтермеу Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген рұқсат беру құжатының;

      4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

      5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

      6) Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

      қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

      қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

      7) бірыңғай дистрибьюторға өнім беруші жеткізу күніне сатып алатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

      сатып алу жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың қараша, желтоқсан кезеңінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде) алпыс пайызынан кем емес, басталған қаржы жылының қаңтары және қаржы жылы ішінде кейінгі жеткізу кезінде елу пайыздан кем емес;

      сатып алу жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың қараша, желтоқсан кезеңінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде орамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он төрт ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде), басталған қаржы жылының қаңтары және қаржы жылы ішінде кейінгі жеткізу кезінде кемінде он екі ай;

      8) Бірыңғай дистрибьютор Тапсырыс берушіге жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімін құрайды:

      қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің отыз пайызынан кем емес (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

      қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде сегіз ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде);

      9) Бірыңғай дистрибьютор Тапсырыс берушіге жеткізу күніне вакциналардың жарамдылық мерзімін құрайды:

      қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде қырық пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

      қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

      10) Бірыңғай дистрибьютордың дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарының ауыспалы қалдықтары үшін осы тармақтың 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген жарамдылық мерзімінен кем, олар жарамдылық мерзімі өткенге дейін тапсырыс берушіге мақсаты бойынша пайдалану үшін жеткізіледі;

      11) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі;

      12) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

      Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

      13) шарттың талаптары бойынша фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау;

      14) өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.

      12. Тармақшаларда көзделген талаптар 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) және 14) тендерлік құжаттаманың 11-тармағын өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

      13. Тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы, Бірыңғай дистрибьютор дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға 11-тармақта көзделмеген талаптарды белгілемейді.

Тендерлік құжаттаманың мазмұны.

15. Тендерді ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілерге ұсынатын тендерлік құжаттамада мыналар қамтылады:

1) осы тендерлік құжаттаманы;

2) Осы тендерлік құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес жасалатын сатып алынатын медициналық бұйымның тізбесі, көлемі және ерекшелігі;

3) заңды және жеке тұлғалар үшін тендерге қатысуға өтінім нысаны (осы тендерлік құжаттамаға 2-қосымша);

4) әлеуетті өнім берушінің өтініміне қоса берілетін құжаттар тізімдемесінің нысаны (32-қосымша);

5) тендерлік құжаттамаға баға ұсынысының нысаны (4-қосымша);

6) тендерлік өтінімді қамтамасыз ету нысаны (банк кепілдігі) (5-қосымша);

7) Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету нысаны (банк кепілдігі) (тендерлік құжаттамаға 26-қосымша);

8) сатып алудың үлгі шарты (тендерлік құжаттамаға 14-қосымша);

9) жеңіп шыққан тендерлік өтінім олардың негізінде айқындалатын барлық өлшемшарттардың сипаттамасы болуға тиіс; 

16. Әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттамада және оған қосымшаларда қамтылған барлық талаптарды, нысандарды, шарттар мен ерекшеліктерді зерделеуі тиіс. Тендерлік құжаттаманың барлық талаптарына жауап бермейтін тендерлік өтінімді ұсыну әлеуетті өнім беруші үшін тәуекелді білдіреді және оның тендерлік өтінімінен бас тартуға әкелуі мүмкін.

17. Әлеуетті өнім беруші өзінің тендерлік өтінімін дайындауға және беруге байланысты барлық шығыстарды көтереді, ал тендерді ұйымдастырушы мен тендерлік комиссия тендердің Өткізілу сипатына немесе нәтижелеріне қарамастан, осы шығыстар бойынша ешқандай жағдайда жауап бермейді және міндеттемелер алмайды.

Тендерлік құжаттама тегін беріледі.

Тендерлік құжаттаманы түсіндіру

18. Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей, қажет болған кезде әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге, сатып алуды ұйымдастырушыға тендерлік құжаттама бойынша түсініктемелер алу үшін жүгінеді, оларға тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, сұрау салудың авторын көрсетпей, сұрау салу келіп түскен күнге тендерлік құжаттаманы алған барлық әлеуетті өнім берушілерге жіберілетін түсіндірме береді.       

Тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

19. Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін күнтізбелік жеті күннен кешіктірілмейтін мерзімде қажет болған жағдайда өз бастамасы бойынша немесе әлеуетті өнім берушілердің сұрау салуларына жауап ретінде тендерлік құжаттамаға өзгерістер енгізеді, бұл туралы тендерлік өтінімдерді ұсынған немесе тендерлік құжаттаманы алған барлық әлеуетті өнім берушілерге дереу хабарлайды. Бұл ретте тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі кемінде күнтізбелік бес күн мерзімге ұзартылады.

20. Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы қажет болған кезде тендерлік құжаттамада белгіленген орында және уақытта тендердің шарттарын түсіндіру үшін әлеуетті өнім берушілермен кездесу өткізеді, ол туралы кездесудің барысы мен мазмұны туралы мәліметтерді қамтитын хаттама жасалады, ол тендерлік өтінімдерді ұсынған немесе тендерлік құжаттаманы алған барлық әлеуетті өнім берушілерге жіберіледі.

Тендерге қатысуға өтінімнің нысаны мен қолданылу мерзімі

21. Тендерге қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға тендерлік құжаттаманың ережелеріне сәйкес жасалған тендерлік өтінімді мөрленген түрде ұсынады.

Тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімі тендерлік өтінімдер түпкілікті қабылданған күннен бастап есептелетін кемінде күнтізбелік қырық бес күнді құрайды. Тендер шарттарында көрсетілгеннен неғұрлым қысқа қолданылу мерзімі бар тендерлік өтінім қабылданбайды.                                                                                                    

Тендерлік өтінімнің тілі.

22. Әлеуетті өнім беруші дайындаған тендерлік өтінім, сондай-ақ тендерлік өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар «тіл туралы»Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тілде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші ұсынатын ілеспе құжаттама мен баспа әдебиеті оларға тендерлік өтінім тіліндегі тиісті бөлімдердің дәл, нотариат куәландырған аудармасы қоса берілген жағдайда басқа тілде жасалуы мүмкін және бұл жағдайда тендерлік өтінімді түсіндіру мақсатында мемлекеттік немесе орыс тілінде жасалған құжаттар артықшылыққа ие болады.

Тендерлік өтінімнің мазмұны

23. Тендерлік өтінім негізгі бөліктен, техникалық бөліктен және кепілдікті қамтамасыз етуден тұрады. Бірлесіп орындаушы тартылған жағдайда, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге тармақшаларда көрсетілген құжаттарды қоса береді 2) 3) 4), 5), 6) және 7) тендерлік құжаттаманың 23-тармағының. 

Әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімінің негізгі бөлігі мыналарды қамтуы тиіс:

24. Тендерлік өтінімнің негізгі бөлігі:

     1)денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тендерге қатысуға өтінім (электрондық жеткізгіште Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша өтінімге қоса берілетін құжаттардың тізімдемесі ұсынылады);

      2)заңды тұлға үшін жарғының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, сондай-ақ құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе құрылтай шартының көшірмесі немесе жарияланған күнінен кейін жұмыс істеп тұрған акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме ұсынылады);;

      3) тиісті мемлекеттік орган берген, заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі;

      4) фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензиялардың, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы»Заңға сәйкес алынған медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы не электрондық құжат түріндегі хабарламаның көшірмелері,  олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензияның нотариат куәландырған көшірмесін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны ұсынады. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы»заңмен;

      5) сертификаттардың көшірмелері (бар болса):

      объектінің және өндірістің тиісті өндірістік практика (GMP) талаптарына сәйкестігі туралы;

      объектінің тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына сәйкестігі туралы;

      объектінің тиісті дәріхана практикасының (GPP)талаптарына сәйкестігі туралы;

      6) Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы;

      7) тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етудің енгізілгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы.

25. Тендерлік өтінімнің техникалық бөлігі мыналарды қамтиды:

1) мәлімделген дәрілік заттардың және (немесе)медициналық бұйымдардың, фармацевтикалық қызметтің нақты техникалық сипаттамаларын қағаз жеткізгіште (медициналық техника өтініш берген кезде, сондай-ақ «docx»форматында электрондық жеткізгіште) көрсете отырып, техникалық ерекшеліктер;

      2) дәрілік затты және (немесе) медициналық бұйымды мемлекеттік тіркеу туралы құжаттың не Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның Қазақстан Республикасына әкелуге және қолдануға арналған қорытындысының (рұқсатының) көшірмесі.

      Тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі өткенге дейін Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген және жүргізілген дәрілік заттарға және (немесе) медициналық бұйымдарға: оларды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы әкелгенін, әлеуетті өнім берушінің оларды кіріске алғанын растайтын құжаттың көшірмелері ұсынылады; отандық тауар өндірушінің өндіруі, «Қазақстан Республикасында тіркелген және тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды әкелуге (әкетуге) келісім және (немесе) қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру» мемлекеттік қызметін көрсету және дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету қағидаларына сәйкес берілген қауіпсіздік туралы қорытынды медициналық бұйымдарды;

      3) егер әлеуетті өнім беруші тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) немесе тиісті өндірістік практика (GMP) немесе Тиісті дәріханалық практика (GPP) сертификатын ұсынбаса, өтінімдер салынған конверттерді ашу күніне дейін бір және одан аз жыл бұрын берілген «суық тізбектің» болуы туралы санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі.

Тендерлік өтінімнің баға ұсынысы.

27. Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысында (тендерлік құжаттамаға 8-қосымшаға) сәйкес нысан бойынша тауар бірлігінің бағасын және өзінің тендерлік өтініміне сәйкес жеткізуді ұсынатын тауар үшін жалпы бағаны көрсетеді.

28.  Тауарлардың өзіндік құнынан басқа тауарлардың бағасы мыналарды қамтуы керек:

1) осы тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада айтылған тауарды тапсырыс берушілерге дейін тасымалдау шығыстары;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар, баждар және басқа да міндетті төлемдер мен алымдар;

3) әлеуетті өнім берушінің бағасының басқа құрамдас бөліктері және ілеспе қызметтерді қоса алғанда, ұсынылатын бағалардың негіздемесі туралы талаптар қамтылуға тиіс.

Әрбір лот бойынша әлеуетті өнім беруші бір ғана бағаны ұсынады.

Егер баға ұсынысында әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім бағасының құрамдас бөлігін көрсетпесе, онда тендерлік комиссия ұсынылған бағаны барлық шығындарды ескере отырып, айқындалған ретінде қарайды және әлеуетті өнім беруші ұсынған баға қайта қарауға жатпайды. 

29. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге арналған тауарларды сатып алу үшін бөлінетін бюджет қаражатын оңтайлы және тиімді жұмсау мақсатында тауарлар конкурстық құжаттамаға қосымшада белгіленгеннен аспайтын бағалар бойынша сатып алынады.

30. Әлеуетті өнім беруші ұсынатын бағалар сатып алу туралы шартты орындаудың бүкіл мерзімі ішінде тұрақты болып қалуы тиіс және бағаның төмендеу жағдайларын қоспағанда, өзгермеуі тиіс.

Тендерлік өтінім мен төлем валютасы

31. Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерінің бағасы теңгемен көрсетілуі тиіс. 

32. Жеткізушілерге нақты төлем қаржыландыру жоспарына сәйкес теңгемен жүргізіледі.

Тендерлік өтінімді қамтамасыз ету

33. Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге тауарларды сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде кепілдікті қамтамасыз етуді енгізеді.               

 Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету (бұдан әрі-кепілдікті қамтамасыз ету) :

1) Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотына өтінімге төлем тапсырмасының көшірмесін қоса бере отырып және төлемнің тағайындалуында тиісті лоттың нөмірін көрсете отырып енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) (тендерлік құжаттамаға 26-қосымшаға сәйкес) банк кепілдігі.

   Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді кепілдік ақша түрінде қамтамасыз етуді тендерді ұйымдастырушының тиісті шотына енгізеді:

Бенефициар «Қарағанды облыстық ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы» КМК

ЖСК KZ788560000006956981

«Банк Центр Кредит»АҚ

БСК KCJBKZKX

БСН 950740000725

КБЕ 16    

Тендерлік өтінімді кепілдікпен қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімінен кем болмауға тиіс.

34. Кепілдік қамтамасыз ету әлеуетті өнім берушіге мынадай жағдайларда бес жұмыс күні ішінде қайтарылады:

1) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді оларды қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін қайтарып алған жағдайда;

2) тендерлік құжаттаманың ережелеріне сәйкес келмеу негізі бойынша тендерлік өтінімді қабылдамау;

3) басқа әлеуетті өнім берушіні тендер жеңімпазы деп тану арқылы жүзеге асырылады;

4) тендер жеңімпазын айқындамай сатып алу рәсімдерін тоқтату арқылы жүзеге асырылады;

5) сатып алу шарты күшіне енген және тендер жеңімпазы сатып алу шартының орындалуын кепілдікті қамтамасыз етуді енгізген жағдайларда жүзеге асырылады.

Кепілдік қамтамасыз ету әлеуетті өнім берушіге қайтарылмайды, егер:

1) тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін ол тендерлік өтінімді кері қайтарып алса немесе өзгертсе;;

 2) тендер жеңімпазы деп танылғаннан кейін жеңімпаз сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартын жасасудан жалтарса;

 3) ол жеңімпаз деп танылса және сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызмет көрсету шартын кепілдікпен қамтамасыз етуді енгізбесе не уақтылы енгізбесе.

35. Әлеуетті өнім беруші өзінің тендерлік өтінімінің бір бөлігі ретінде тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етудің енгізілгенін растайтын құжаттың түпнұсқасын немесе тендерлік өтініммен бірге банк кепілдігінің түпнұсқасын ұсынады. Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуі жоқ барлық тендерлік өтінімдерді тендерлік комиссия тендерлік құжаттама талаптарына жауап бермейтіндей етіп қабылдамайтын болады.

Тендерлік өтінімді ресімдеу және бұрыштама қою

36. Тендерлік өтінім басылады не өшірілмейтін сиямен жазылады, тігілген және нөмірленген түрде ұсынылады, соңғы беті әлеуетті өнім беруші өкілінің қолымен бекітіледі. Техникалық ерекшелік тігілген және нөмірленген түрде ұсынылады, соңғы беті әлеуетті өнім беруші өкілінің қолымен бекітіледі. Тендерлік өтінімнің техникалық ерекшелігі және сатып алуды кепілдікпен қамтамасыз етудің түпнұсқасы тендерлік өтінімге жеке қоса беріледі және тендерлік өтініммен бірге бір конвертке салынады.

37. Грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзету қажет болған жағдайларды қоспағанда, тендерлік өтінімнің мәтініне жолдар арасындағы ендірмелерді, өшірулерді немесе қосып жазуларды енгізуге жол берілмейді.

Тендерлік өтінім салынған конвертті мөрлеу және таңбалау.

38. Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді конвертке салады. Конвертте әлеуетті өнім берушінің атауы мен заңды мекенжайы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің телефоны көрсетілуге тиіс.

39. Конверт әлеуетті өнім берушінің атауы мен заңды мекен-жайын қамтуға тиіс, Тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға тендерлік құжаттамада көрсетілген мекен-жай бойынша жолдануға тиіс: Қарағанды қаласы, Анжерская көшесі, 37, бухгалтерия, және » медициналық бұйымдарды сатып алу жөніндегі Тендер «және» 2023 жылғы «24» сәуір дейін ашуға болмайды.  (тендерлік құжаттамада көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты көрсетіледі)».     

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың орны және соңғы мерзімі

40. Тендерлік өтінімдер тендерді ұйымдастырушыға ұсынылады (жіберіледі) ,

«ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қарағанды облыстық орталығы» КМК Қарағанды қаласы, Анжерская көшесі, 37, бухгалтерия мекенжайында орналасқан. Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылғы «24» сәуір 12 сағат 00 минуттан кешіктірмей.

41. Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін тендерді ұйымдастырушы (оның жауапты тұлғасы) алған барлық тендерлік өтінімдер ашылмайды және әлеуетті өнім берушіге қайтарылады..

Тендерлік өтінімдерді өзгерту және оларды кері қайтарып алу

42. Әлеуетті өнім беруші қажет болған жағдайда өтінімді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін жазбаша нысанда кері қайтарып алады.  

43. Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін тендерлік өтінімдерге ешқандай өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

Тендерлік өтінімдерді ұсыну

44. Тендерлік өтінімдер Қағидалардың және осы тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес ұсынылуы тиіс.  

Тендерлік комиссияның тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашуы

45. Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың аяқталуы мен тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашудың басталуы арасындағы уақыт ұзақтығы екі сағаттан аспайды.

46. Әлеуетті өнім берушілер не олардың уәкілетті өкілдері тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатысуға құқылы.

48. Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдер салынған конверттерді барлық келген әлеуетті өнім берушілердің немесе олардың уәкілетті өкілдерінің қатысуымен 2023 жылғы «24» сәуір сағат 14.00 – де Қарағанды қаласы, Анжерская көшесі, 37, акт залы мекенжайы бойынша аудио-және бейнетіркеуді қолдана отырып ашады.

49. Конверттерді аша отырып, тендерлік комиссияның хатшысы тендерлік өтінімдер келіп түскен әлеуетті өнім берушілердің атауы мен мекенжайын, әрбір лот бойынша мәлімделген бағаларды, жеткізу және ақы төлеу шарттарын, тендерлік өтінімдерді кері қайтарып алу тәртібін, тендерлік өтінімді құрайтын құжаттар туралы ақпаратты жариялайды және осы мәліметтерді конверттерді ашу хаттамасына енгізеді.

Тендерлік өтінімдерді қарау

 50. Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдерді олардың толықтығы, есептеулерде қателердің, қажетті кепілдіктердің, құжаттардағы барлық қолдардың болуы тұрғысынан зерделейді, сондай-ақ өтінімдерді тұтастай ресімдеудің дұрыстығын тексереді.

Әлеуетті өнім берушілердің банкроттық не тарату рәсіміне қатысы жоқтығы бөлігінде олардың біліктілік талаптарына сәйкестігін нақтылау мақсатында тендерлік комиссия банкроттық не тарату рәсімдерінің жүргізілуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған ақпаратты қарайды.

51. Тендерлік өтінімдерді қарау «ережелерге» және осы тендерлік құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады.

52. Тендерлік комиссия тендерлік өтінімді тұтастай немесе лот бойынша мынадай жағдайларда қабылдамайды:

1) осы Қағидалардың талаптарына сәйкес тендерлік өтінімді кепілдік қамтамасыз етуді ұсынбаған;

2) осы Қағидаларда көзделген жағдайларда Жарғының немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірменің немесе акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірменің немесе құрылтай шартының көшірмесінің көшірмесі ұсынылмаған;

3)тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі ұсынылмаған (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

      4) фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның не «рұқсаттар және хабарламалар туралы»Заңға сәйкес алынған электрондық құжат түріндегі көшірмелері ұсынылмаған, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады, не «рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға сәйкес алынған, фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынбау мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріндегі мәліметтер;

      5) тиісті мемлекеттік кіріс органының мәліметтерінде бюджетке берешек, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешек туралы ақпараттың болуы (берешектің жалпы сомасында көрсетілмеген төлеу мерзімдері өзгертілген сомаларды қоспағанда);

      6) осы Қағидалардың талаптарына сәйкес техникалық ерекшелік ұсынылмаған;

      7) әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы;

      8) біліктілік талаптары және осы Қағидалар шеңберінде сатып алынатын дәрілік заттарға және (немесе) медициналық бұйымдар мен көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар бойынша анық емес ақпарат ұсыну фактісі анықталғанда;

      9) банкроттық не тарату рәсіміне қатыстылығы;

      10) ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің осы Қағидалардың 4-тарауында көзделген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынбау;

      11) әлеуетті өнім беруші тиісті дистрибьюторлық практика сертификатын (GDP), отандық тауар өндіруші – фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде объектінің тиісті өндірістік практика (GMP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификатты, Тиісті дәріханалық практика сертификатын (GPP) ұсынған жағдайларды қоспағанда, «салқындату тізбегінің» болуы туралы санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісінің көшірмесін ұсынбау;

      12) егер мәлімделген медициналық техниканың техникалық сипаттамасы тіркеу куәлігімен және (немесе) тіркеу дерекнамасымен айқындалған техникалық сипаттамаға және (немесе) жинақтамаға сәйкес келмесе;

      13) осы Қағидалардың 10-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі;

      14) осы Қағидалардың 15, 21-тармақтарында белгіленген;

      15) Егер тендерлік өтінімнің тендерлік құжаттама шарттарында көрсетілгеннен неғұрлым қысқа қолданылу мерзімі болса;

      16) баға ұсынысын бермеу не баға ұсынысын Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша ұсынбау;

      17) әлеуетті өнім беруші тиісті лот бойынша сатып алу үшін бөлінген бағадан асатын дәрілік заттың және (немесе) медициналық бұйымның бағасын және (немесе) халықаралық патенттелмеген атауға арналған шекті бағаны және сауда атауына арналған шекті бағаны ұсынған жағдайларда жүзеге асырылады;

      18) конвертте әлеуетті өнім берушінің, Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауын немесе заңды мекенжайын көрсетпей, қолы қойылмаған нөмірленбеген беттері бар тігілмеген түрде тендерлік өтінімді ұсыну;

      19) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) бірлесіп Орындаушының қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі;

      20) осы Қағидалардың талаптарын бұза отырып аффилиирлену фактісі анықталған жағдайларда жүзеге асырылады.

53. Егер тендер тұтастай немесе оның қандай да бір лоты өтпеді деп танылса, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы тендердің мазмұны мен шарттарын өзгертеді және осы Қағидалардың 9-1-тарауына сәйкес қайта тендер өткізеді.

54. Егер тендер тұтастай немесе қандай да бір лот тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін бір ғана өтінімді беру негізі бойынша өткізілмеді деп танылса, онда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осы өтінімді берген әлеуетті өнім берушіден бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асырады.

55. Тендер тәсілімен сатып алу немесе оның қандай да бір лоты мынадай негіздердің бірі бойынша өткізілмеді деп танылады:

1) тендерлік өтінімдердің болмауы;

         2) Әлеуетті өнім берушілердің барлық тендерлік өтінімдерін қабылдамау.   

57. Тендер жеңімпазы тендерлік өтінімдері хабарландыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келеді деп танылған әлеуетті өнім берушілер арасында ең төмен баға ұсынысының негізінде айқындалады.

Лот бойынша бәсекелестік болмаған кезде немесе лот бойынша бәсекелестердің тендерлік өтінімдері қабылданбаған кезде тендерлік өтінімін тендерлік комиссия хабарландыру шарттары мен осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін жалғыз деп таныған әлеуетті өнім беруші тендер жеңімпазы деп танылады.

Отандық тауар өндірушілерді және/немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өндірушілерін қолдау

58. Егер лот бойынша сатып алуға хабарландырудың немесе сатып алуға шақырудың шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін өтінімді ұсынған, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ағындық тауар өндірушісі және (немесе) өндірушісі болып табылатын бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, мұндай әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.

59. Егер өтінімдері сатып алуды жариялау немесе шақыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін отандық тауар өндірушілер және (немесе) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өндірушілері болып табылатын екі және одан да көп әлеуетті өнім беруші лот бойынша сатып алуға қатысқан жағдайда, олардың арасындағы жеңімпаз ең төмен баға бойынша айқындалады, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.

         60.  Егер отандық тауар өндірушімен ұзақ мерзімді шарт жасасу мүмкіндігін болжайтын тендерде хабарландыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін бір өтінім берілсе, отандық тауар өндіруші болып табылатын әлеуетті өнім беруші онымен ұзақ мерзімді жеткізу шартын жасасады.

          61. Сатып алуды өткізу кезінде әлеуетті өнім берушінің отандық тауар өндірушінің мәртебесі мынадай құжаттармен расталады:

1) Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды өндіру жөніндегі фармацевтикалық қызметке лицензия;

2) өндіруші ретінде отандық тауар өндірушіні көрсете отырып, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған Кодекстің ережелері мен тәртібіне сәйкес берілген дәрілік затқа немесе медициналық бұйымға тіркеу куәлігімен жүзеге асырылады.

Ұзақ мерзімді жеткізу шартына шарт немесе қосымша келісім жасасу кезінде жеткізілетін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға отандық тауар өндіруші «СТ KZ»ішкі айналыс үшін дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың шығу тегі туралы сертификат береді.

          62. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің әлеуетті өнім беруші-өндіруші мәртебесі мынадай құжаттармен расталады:

1) дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды өндіру жөніндегі фармацевтикалық қызметке лицензия;

2) Еуразиялық экономикалық одақты тіркеу және сараптау қағидаларына сәйкес келетін тіркеу куәлігімен (Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2016 жылғы 3 қарашадағы № 78 және 2016 жылғы 12 ақпандағы № 46 шешімдеріне сәйкес).

Кәсіпкерлік бастаманы қолдау

         63. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және(немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде шарттар жасасуға Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнама талаптарына сәйкес объектінің талаптарға сәйкестігі туралы сертификат алған әлеуетті өнім берушілердің артықшылығы бар:

      1) дәрілік заттарды сатып алу және дәрілік заттарды берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасасу кезінде тиісті өндірістік практика (GMP);;

      2) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алу кезінде тиісті дистрибьюторлық практикаға (GDP) қолданылмайды;

      3) фармацевтикалық қызметтерді сатып алу кезінде Тиісті дәріханалық практиканы (GPP) қамтиды.

        64. Сатып алу шартын немесе тендерлік өтінімге жеткізу шартын жасасуға басымдық алу үшін:

1) отандық тауар өндірушілер дәрілік заттарды сатып алу және дәрілік заттарды берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасасу кезінде объектінің және өндірістің Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес алынған тиісті өндірістік практика (GMP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификатты қоса береді;

2) Әлеуетті өнім берушілер дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алу кезінде объектінің Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес алынған тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификатты қоса береді;

3) әлеуетті өнім берушілер және (немесе) олардың бірлесіп орындаушылары фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде объектінің Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес алынған тиісті дәріхана практикасының (GPP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификатты қоса береді.

       65. Егер лот бойынша сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін өтінімді ұсынған бір ғана әлеуетті өнім беруші және объектінің тиісті өндірістік практика (GMP) немесе тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификат қатысса, мұндай әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.

       66. Егер лот бойынша сатып алуға хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдерді және объектілердің тиісті өндірістік практика (GMP) немесе тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификаттарды ұсынған екі және одан да көп әлеуетті өнім беруші қатысатын болса, онда олардың арасындағы жеңімпаз ең төмен баға бойынша айқындалады, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.

       67. Егер лот бойынша сатып алуға дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінің деректеріне толық және дәл сәйкес келетін тіркеу куәлігін ұсынған екі және одан да көп әлеуетті өнім беруші немесе дәрілік затты және (немесе) медициналық бұйымды Қазақстан Республикасына әкелуге Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның рұқсатының (қорытындысының) нөмірі қатысса, басым құқық тіркеу куәлігін ұсынған әлеуетті өнім берушілерге беріледі, дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінің деректеріне толық және дәл сәйкес келетін, бұл ретте олардың арасындағы жеңімпаз ең төмен баға бойынша айқындалады, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.

        68.  Тендерлік комиссия тендер қорытындыларының хаттамасын ресімдеу жолымен тендерлік өтінімдер салынған конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде тендердің қорытындыларын шығарады.

        69. Сатып алуды ұйымдастырушы тендер қорытындылары шығарылған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде қорытындылар хаттамасын Тапсырыс берушінің интернет-ресурсында орналастыру арқылы тендерге қатысқан барлық әлеуетті өнім берушілерді тендер нәтижелері туралы хабардар етеді.

Сатып алу шартын жасасу.

        70. Тапсырыс беруші тендердің қорытындылары шығарылған не сатып алуды ұйымдастырушыдан сатып алу қорытындылары алынған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде әлеуетті өнім берушіге Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысандар бойынша жасалатын қол қойылған сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты (14-қосымша) жібереді.

        71.  Шартты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде тендер жеңімпазы оған қол қояды не Тапсырыс берушіні оның шарттарымен келіспейтіні немесе қол қоюдан бас тартқаны туралы жазбаша хабардар етеді. Қол қойылған шартты немесе талаптармен келіспеу туралы хабарламаны көрсетілген мерзімде ұсынбау оны жасасудан бас тарту деп есептеледі. Келіспеушіліктерді шешу мерзімі екі жұмыс күнінен аспауға тиіс.

       72. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, сатып алу шарты немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарт оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

    73. Егер тендер жеңімпазы белгіленген мерзімде сатып алу шартына немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартына қол қоюдан жалтарса немесе Тапсырыс берушіні оның талаптарымен келіспейтіні туралы хабардар етпесе, онда тапсырыс беруші осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін және баға ұсынысы жеңімпаздың ұсынысынан кейін екінші болып табылатын тендерге қатысушымен шарт жасасады.

      74. Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін шартқа қандай да бір өзгерістер және (немесе) жаңа талаптар енгізуге (тауар бағасын, көлемін азайтуды қоспағанда), оның ішінде Шартта көрсетілген сауда атауын басқа сауда атауымен ауыстыруға жол берілмейді.

      75. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермеуі талабымен жасалған шартқа өзгерістер енгізуге жол беріледі:

      1) тауарлардың бағасын және тиісінше шарттың бағасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісімі бойынша;

      2) тауарлардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің көлемін азайту бөлігінде тараптардың өзара келісімі бойынша жүзеге асырылады.

      76. Тапсырыс берушінің не сатып алуды ұйымдастырушының аудио – және бейнетіркеуді қолдана отырып, сатып алу шартына және фармацевтикалық қызметтерді көрсету шартына қол қойылғанға дейін дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың не фармацевтикалық қызметтің бағасын азайту мақсатында тендер жеңімпазы деп танылған әлеуетті өнім берушімен келіссөздер жүргізуіне жол беріледі. Әлеуетті өнім беруші өзінің қалауы бойынша дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың немесе фармацевтикалық қызметтің бағасын азайтуға келісетіні немесе келіспейтіні туралы шешім қабылдайды, бұл Тапсырыс берушінің не сатып алуды ұйымдастырушының тендер жеңімпазы деп танылған әлеуетті өнім берушімен шартқа қол қоюдан бас тартуы үшін негіз болып табылмайды.

Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету

       77. Егер шартта өзгеше көзделмесе, сатып алу туралы Шартқа Тараптар қол қойғаннан кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей өнім беруші (тендерлік құжаттамаға 26-қосымшаға сәйкес) сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізеді. 

Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету:

    1) Тапсырыс берушіге Қызмет көрсететін банкте орналастырылатын ақша қаражаты түріндегі кепілдік жарна;

    2) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берілген банк кепілдігіне қолданылмайды.

78. Ақшалай қаражаттың кепілдік жарнасы түріндегі кепілдікті қамтамасыз етуді әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің тиісті шотына енгізеді.

79. Егер сатып алу шартының бағасы тиісті қаржы жылына арналған айлық есептік көрсеткіштің екі мың еселенген мөлшерінен аспаса, кепілдікті қамтамасыз ету енгізілмейді. 

        80. Тапсырыс беруші сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың орындалуын кепілдікті қамтамасыз етуді өнім берушіге мынадай жағдайларда қайтармайды:

      1) Өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына немесе тиісінше орындамауына байланысты сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты бұзу;

      2) тауар жеткізілімі шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған (тауар беру мерзімдерін бұзу, сапасыз дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды жеткізу және шарттың басқа да талаптарын бұзу);;

      3) сатып алу шартында немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартында көзделген орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін айыппұл санкцияларын төлемеген жағдайларда жол беріледі.

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған